. Lager-Kodene til Varer som føres
..av ARNGREN :

..O..Varen er på Lager
..O..Varen kommer innen 3 uker
..O..Varen kommer senere enn 3 uker
www.ARNGREN.net
Trådløst Alarmanlegg med Tel. oppringer
Leveres komplett ink. :
Trådløs Fjernkontroll (433 Mhz) (med Panikk-knapp)
Innebygget
Bevegelses-detektor (PIR),
Dør/Vindu detektor, Tel. Nummer-sender,
220Vac Adapter, Innebygget Sirene,
9V Backup-Batteri (Følger med) og monterings-materiell.
- 2 Soner (Trykk pÃ¥ Panikk-knappen  og 3 tel. nr. blir ringt opp).
- Besøks Ringe-klokke
- Rom-avlytting
- Alarm-overføring til 3 tel. nr. og Beskjed
(Har du flere montert, vet du hvilken alarm som ringer deg).
- Inn/Ut tidsforsinkelse
- Trådløs Panikk-knapp
- Dreibar Feste-brakett
- Ekstra lang tel. ledning (6m)
- Meget enkel Montering
Best. nr. 9820    kr. 599,-
.Kjøp
O
User Manual of RF-668 PIR Sensor Dialer Alarm

01 . TX status LED
                                          08 . AC/DC adaptor input
02 . Off/ Chime button
                                          09 . Mode selection switch
03 . Home / Mute Alert
                                          10 . Door Contact Terminal
04 . Away / Panic
                                          11 . Line Connection
05 . PIR Sensor
                                          12. Tone Selection switch
06 . Siren
                                          13 . Reset button
07 . Status L E D's
                                          14. 9 V battery compartment

System Set up
1 . Open the battery compartment (14 ) and insert a 9 Volt battery. Close the compartment again .
2 . Connect the AC/DC power adaptor to the main power and the master unit. (Green L E D comes ON)
3 . Set the mode selection switch (9 ) to Alarm or Mute position.
(Alarm Mode = System will activate the dialer and siren when alarm was triggered.
Mute Mode = System ONLY will dial out the preset number quietly.)
4 . Check your phone system and set the Tone or Pulse position .
Learn Code
5 . Once connected the power, system will go to "Learn Mode " automatically .
6 . Push your remote button once, it will transmission a radio signal to the main unit.
7 . System will respond with 4 beep sound as code learnt confirmation.
8 . If you had 2'nd remote key to learn , then push the "Disarm /chime " button on your 2'nd remote key.
9 . System will leave the learn code after it learnt 2 codes, Or, after first 10 second of power up.
Entry the Phone number
10 . You could enter different phone numbers. (M 1 , M2, M3)
11 . Push "Store " Key,
12 . Key in the phone numbers.
13 . Key in the memory numbers. (I.e. M 1 ) . System will respond with a sound as confirm signal .
     Repe step 6 to 8 to set your 2'nd and 3'rd . phone number.
     (In case your phone system need to dial digit 9 or 0 to get the phone line . Please include this digit tothe memory setting).
14 . While key in the phone number, the key pad will respond with a short beep sound.
15 . If setting fail or without the sound keypad  respond sound , please use a small pin to push thereset key once
     (Reset key will clean thememory , then need to entry all the three phone number again).
16 . After program the phone number. System i s ready for use.

Store + Phone Nr. + M 1 = M1

System Set Up
A. Door Contact:
You could make the selection for the alarm trigger but door closing or opening.
A1. Opening Trigger:
Connect the attached magnetic contact to the main unit (10). And put the magnet and sensor together.
A2. Closing Trigger:
Connect the attached magnetic contact to the main unit(10). And keep the magnet contact separate.
A3. Open the 9 Volt battery compartment, Insert the 9 Volt battery and connect to the battery clip.

Hints: If skipped the door contact selection procedure, then insert the 9 Volt battery first, then the system will
     set the door as "closing"

B. Entry the Phone Numbers:
B1. Slide the "mode selection switch" (9) to the "Prog." Position.
B2. Slide the "Tone selection switch"(12) to "Tone" position.
B3. Push the number buttons, the keypad should be respond with a single short beep for every button.
B4. Push the "STORE" button on the keypad.
B5. Key in the phone numbers. (While key in the phone numbers, system will respond with a short beep tone.)
If your phone system need to dial a digit first for line release, please also key in this digit to your memory.
B6. Key in the memory numbers (ie.M1). System will respond with tones sound as confirm signal.

Store + Phone number + M1 = M1

Repeat the procedure of B4 to B5 to input the 2'nd and 3'rd phone number.
B7.   After input the telephone numbers. Please switch the "tone selection switch" (12) to the correct position
      to matching your phone system.
Hits: If your system didn't respond with the key in tones. Please use a small pin to push the reset button (13)
     once to reset your system.
C. Code Learning
C1. Slide the "Mode Selection switch"(9) to the "Mute" position.
C2. Push your remote button once, the remote will send a radio signal to the main unit.
C3. Main unit will respond with 4 beeps as learnt confirmation.
C4. If you had 2'nd remote, then push the remote button of your 2'nd remote once.

Hints: System will leave the learn mode once it receipt 2 codes. Or, after 10 seconds of the first code learning.
.
.
.
1
2
3
4
www.ARNGREN.net
RF-668
www.ARNGREN.net
.
598,-
------
598,-
Counter
Trådløs
Alarm
GSM Trådløs-Kamera &
Alarm
Forbruker Elektronikk
Fjernstyrte produkter