..Lager-Kodene til Varer som føres
..av  ARNGREN :

..O..Varen er på Lager
..O..Varen kommer innen 3 uker
..O..Varen kommer senere enn 3 uker
.
.
.
www.ARNGREN.net
Fjernstyrt Bil med Fjernstyrt Fly
på ryggen  (A.T.L.A.S)  (
Rekevidde : ca. 500 m).
Fjernstyrt Bil, Fjernstyrt Fly, 220V ac Lader,
& kombinert Fjernkontroll for fly og bil.
Bilen og Flyet kan styres hver for seg.  
Computer-styrt (Loop & Rotasjon).
Flyet lades fra utskytnings-rampen på bilen. 
2 t lading gir 30 min.+ 8 x 3 -10 min. Flyging. 
Bil : 41 cm  x 22 cm. Fly: 36 cm  x 49 cm.
Best.nr. 9869 kr. 799,-
.Kjøp
O
.
     Elektrisk Fjernstyrt Bil med Fjernstyrt Fly på ryggen
       - Leveres komplett med Fjernstyrt Belte-Bil,  
         Fjernstyrt Fly, 220V ac Lader, og kombinert 
         Fjernkontroll for fly og bil.
       - Både Bilen og Flyet kan styres uavhengig av
         hverandre, eller sammen.
       - Når du trykker på utskytnings-knappen,
         tar computeren i Bilen over, og posisoneren seg
         selv og flyet, slik at utskytnings-vinklen blir riktig.
       - Flyet letter så og du kan Loope, Rotere, og stige 100 m opp.
         Fjernkontrollen tar da automatisk over kontrollan av flyet.
         Ved å trykke på 'Land' knappen, lander flyet seg selv.
         Flyet blir ladet fra utskytnings-rampen på bilen.
         Du kan også fly uten å bli skutt ut fra bilen.
         Flyet styres ved å variere hastigheten på motorene
         (Ene motoren i full forover, og andre i revers,
          gir 360 grader rotasjon, rundt sin egen akse).
       - Produktet er CE-godkjent.
  
   - Det tar 2-3 timer å lade opp bilen, som da kan
         kjøre ca. 30 min, ink. 8 flygninger a' 3 - 10 min.

         Flyet lades mens det står i utskynings-rampen på
         bilen.
         (Det tar ca. 3 min. å lade flyet.  2 x 3 min. for ekstra kraft).
         Mål :  Bil   : 41 cm lang x 22 cm bred.
                  Fly  : 36 cm lang x 49 cm bred.

A.T.L.A.S. = All Terrain Launch Aviation System
Fully functional radio control plane and vehicle
ATV Land Transport : 240 km/h - scale speed range, drives 100 m,
fully functional, turbo speed, wheelies, spin out.
F7 Fighter plane : 700 km/h - scale speed range.
Flies 100m, 4 way control, power launch, easy landing.
         Ages 8 and up.
         Batteries: 9.6V Vehicle rechargeable (included).
                        6V Plane rechargeable (included).
                        9V transmitter (included).
                        AC Adaptor (included).
Bil : 41 cm lang.  Fly : 36 cm bred
www.ARNGREN.net
.Husk ! Kroken på flyet, skal foran
             strikken, i utskytnings-rampen,
             når du skal skyte ut flyet.
Se en Video av A.T.L.A.S. fly
Click her
Butikker
Butikker
------
299,-
www.ARNGREN.net
Tilbud !
Fjernstyrte-Produkter
299,-