..............Forklaringen på Universet
arngren.net.Stephen Wolfram har skrevet boken:
." A NEW KIND OF SCIENCE "  (1200 sider)

.Den forklarer Universets tilblivelse.
.Ved hjelp av 256 enkle Computer Modeller,
.forklarer han alt som skjer i Universet ;
.hvor modell eller "Regel 110" er den viktigste.
.Boken forklarer hvorfor ; Røyk utvikler seg som det gjør,
.Formen på Vann du søler, Stripene på en Sebra,
.eller Jupiters-tåke.
.Det ubegripelige Universet, kan ifølge Stephen Wolfram
.uttrykkes ved : Regel 110.

.Stephen Wolfram mener at boken "A New Kind Of Science"
.er viktigere en teoriene til Newton, Darwin og Einstain til
.sammen.
.Ønsker du å lese mer, eller kjøpe boken, Click på feltene
.til høyre.
For å kjøpe Boken; Click på bildet til
venstre, eller på
Shop@arngren.net , og skriv Stephen Wolfram i "Search" feltet,
og du kommer rett til boken.
Pris fra
US$ 20,- (1200 sider) .         
(Husk ! Alle varer under kr. 200,- ex. frakt er mva. frie inn til Norge).

Spennende Web sider om emnet :


www.charlesplatt.com/wolfram
www.stephenwolfram.com
www.wolfram.com
Gratis Leksikon
www.new-kind-of-science.com
www.kurzweilai.net
www.extropy.org
http://media.wolfram.com

Andre spennende Web sider :
Sciens
Flygende-Bil
www.ARNGREN.net