..........Nøkkelring - Alkoholtester     
-  Måler alkoholen i blodet fra 0,10 til 1,20 promille.
-  Ganske øyaktig (dersom du har KALIBRERT den).
-  
Liten; du har den alltid med deg, på grunn av nøkkel-ringen.
-  Det perfekte produkt  'dagen der på , sæ¦rlig ved Julebord tider.
-  
Innebygget LYKT og GASS - detektor.
-
..Drives av 1 AAA batteri, som varer ca. 2 år  (Sett i nytt).
-  
1 års Garanti, og ny Gratis om noe er feil  (ikke batteriet).
-  Du blir midtpunktet i alle selskaper, med 'Safe Drive'.
-  
CE og  TUV godkjent.
Det er 4 ting som er viktig, for at Nøkkel-ring Alkotesteren
skal virke riktig
( Les bruksanvisningen nøye ) :
1. KALIBRER Alkoholtesteren, i helt EDRU tilstand, før bruk.
 Hold Alkohol-måler 'knappen' inne i mer enn 5 sec  (max. 10sec.).
 Vent til
GRØN LED lyser konstant  (Grønn-rødt, grånn-rødt-grønn; ca. 15sec.).
 Blås inn i alkoholtesteren  (ca. 5sec.).
2.
Vent 30 minutter etter siste drink, før du blåser, for å oppnå best resultat.
3.
Hold 'på' knappen inne i 2-3 sec. (mindre enn 5 sec., ellers kalibrerer du),
 og vent med å blåse til
GRØN LED lyser (ca 10 sec.).
4.
Blås sakte inn i hullet i ca. 5 sec.
 Fargen på den blinkende LED,en forteller ditt alkohol-nivå.
 GJENTA PUNKT 3 OG 4 FLERE GANGER, FOR BEST RESULTAT.

Alkoholtesteren er kun en indikator, på din promille,
og vi kan ikke garantere at du ikke har promille, selv om den lyser grønt.
Vi tar heller ikke noe ansvar om den viser feil, annet at du får ny innen 1 år
(ta vare på kviteringen), dersom det er noe feil med den ( gjelder ikke batteriet).
Et gjenomsnits menneske forbrenner ca. 0,15 promille i timen (fra 0,1 til 0,25).
En stor voksen mann kan forbrenne 0,25 promille i timen, mens en liten jente
kan forbrenne 0,1 promille i timen.
Husk !  Det er best å ikke drikke noe alkohol, før du skal kjøre bil.

Mener du at 'Safe Drive' måer feil promille, gjør som følger:
- Sett inn et nytt batteri (Sett batteriet riktig vei, og det må ikke ha gått ut på dato ).
- Kalibrer, som beskrevet over og i bruksanvisningen, i helt edru tilstand.
- Gjenta (punkt 3 og 4 over) promille målingen flere ganger (minst 3).
Hjelper ikke dette, kontakt meg via E-mail, forklar feilen og oppgi fullt navn,
adresse og oppgi hvor og når du kjøpte den.
                                     
Best.nr. 1020
kr. 399,-
'Safe Drive'  leveres i Blister-pakke, med Barkode
og kommer 6 st. i en flipp-opp Display eske.
Engros prisen er  kr. 69,90 pr. st.  (ex. mva.) ved kjøp av min. 12 st.
A5 brosjyre i farger kan leveres gratis !
Mål: 5,7 x 3,4 x 1,3 cm
Blåse
hull
<---
kr. 139,-
1 årsrs Garanti !
Home
Home
Arngren.Topp- 30.produkter
Lykt
www.ARNGREN.net
.Kjøp
O
<- Batteri -luke (1 st. AAA)
Husk !  Måler Alkotesteren feil,
           sett i nytt Batteri.
Tilbud !
139,-
-----
www.ARNGREN.net
Leveres med gammelt Batteri. Du Må sette i nytt
.
kr. 79,20 pr. st. ved kjøp av 6 st. (ex. mva.)