Oversetter ;   29 & 44 sprÃ¥k
29 språk Oversetter
med Adressebok, Kalkulator & Vekke-Klokke.
Hvert sprÃ¥k inneholder 20.000 ord og  2.300 fraser ( Ink. Norsk ).
Ny oppdatert utgave i 2009.
Totalt  2,5 millioner Ord.  MÃ¥l : 8 x 12 x 1 cm.   Vekt : 26 g
De 29 språkene er :
English, German, French, Spanich, Italian, Swedish,
Danish, Finnish,
Norwegian, Dutch, Portuguese,
Greek, Turkish, Hebrew, Russian, Polish, Czech,
Slovakian, Hungarian, Bulgarian, Romanian, Estonian,
Ukrainian, Chinese, Arabic, Korean, Japanese,
Thai & Indonesian. +
Fra engelsk til engelsk Ordbok ( Riktig staving ).
Denne oversetteren er spesielt laget til meg, med norsk,
svensk, dansk og finsk tekst.
Alle språkene er Meget bra oversatt.
- 29 Språk Oversetter
- Kalkulator
(12 digits).
- Adresse bok (Databank), med passord.
- Vekke-Klokke, World time (200 byer) & lokal tid.
- Kurs,og Metrisk omformer.
Best.nr. 5028    
Tilbud ! ...................kr. 298,- ....................................( Veiledene kr. 598,- )

44 Språk Oversetter
Samme som over men med 44 språk :
.Kjøp
O
.
Elektriske-Kjøretøy
www.arngren.net
40 Språk Snakkende ( Talende ) Oversetter ( Translatør ) med
FM-Radio, Adressebok, Kalkulator, Vekke-klokke, Diktafon,
Oxford Dictionary, 7 linjers-Display
med Lys & 8 Spill
( Ink. Sudoku & Kakuro ).    ( Se mer data under )
Hvert språk inneholder 20.000 ord og 2.300 mest brukte setninger.
Oversetter mellom 40 språk, både i form av Tekst og Tale.
Ordene og setningene er meget bra valgt ut.
Totalt 2,5 millioner Ord. Nå kan du snakke med alle & lære 40 nye språk.
Displayet er Bakgrunns-belyst.
De 40 språkene er :
English, German, French, Spanich, Italian, Swedish,
Danish, Finnish,
Norwegian, Dutch, Portuguese,
Greek, Turkish, Russian, Polish, Czech, Slovakian, Hungarian,
Bulgarian, Romanian, Slovenian, Croatian, Estonian, Latvian,
Lithuanian, Arabic, Persian, Urdu, Hindi, Tibetan, Chinese,
Japanese, Korean, Indonesian, Vietnamese, Laos, Thai,
Burmese, Malay & Cambodian.
Denne oversetteren er spesielt laget med :
norsk, svensk, dansk og finsk tekst og Tale.
Alle språkene er Meget bra oversatt, med ordentelig menneske-stemme.
- 40 Språk Tale-Oversetter
- 40 Språk Tekst-Oversetter
- Nye Oxford Amerikanske Ordliste
( 250.000 ord.  80.000 ord med Tale )
- FM-Radio ( 76.0 - 108.0 Mhz )
- Diktafon ( 16 s beskjeder )
- 8 Spill ( Ink. Sudoku & Kakuro )
- Kalkulator (12 digits med Hukommelse )
- Adresse bok ( Databank med passord )
- Vekke-Klokke
- Verdens-Tider
( Lokal-Tid & Kalender )
- Kurs & Metrisk omformer
- Bakgrunns-Belysning
( 7 Linjers-Display. 119 x 120 punkter )
MÃ¥l : 9 x 15 x 1,7 cm.    Vekt : 140 g
Bruker 2 x AAA batterier.
Leveres med Skinn-Etui & lommebok.
Best.nr. 5029    
Tilbud ! .............. kr. 998,- ......................................( Veiledende kr. 1398,- )
.
.Kjøp
O
.
www.arngren.net
Top
Fjernstyrte Produkter
www.arngren.net
Frakt kr. 99,-
Elektriske-Kjøretøy
Fjernstyrte Produkter
English, German, French, Spanich, Italian, Swedish,
Danish, Finnish, Norwegian, Dutch, Portuguese,
Greek, Turkish, Hebrew, Russian, Polish, Czech,
Slovakian, Hungarian, Bulgarian, Romanian, Estonian,
Ukrainian, Chinese, Arabic, Korean, Japanese, Thai & Indonesian.
+ Slovenian, Latvian, Lithuanian, Croatian, Persian, Urdu, Hindi, Tibetan,
Burmese, Laos, Vitnamese, Cambodian, Malay, Philippines & Cantonees.
Best.nr. 5827
Tilbud ! ...................kr. 398,-....................................... ( Veiledene kr. 699,- )
Frakt kr. 99,-
.Kjøp
O
.
Oversetter ( Translatør )
Translator Click here
Translator Click her
Translator Click here
C
Translator Click here
Counter
Be om å bli
Forhandler
Be om å bli
Forhandler
Be om å bli
Forhandler